แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
06/03/2020 @ 08:14:34