ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เพิ่มพูนความเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขต ( ) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
23/06/2020 @ 02:18:08