ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพันาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั่วประมูลงานราชการ

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
23/06/2020 @ 02:20:02