ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ"

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
24/06/2020 @ 02:59:01