ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดะเพื่ดป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
24/06/2020 @ 03:00:29