ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การสาธิตการปฏิบัติงานบนระรรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP )ฯ

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
24/06/2020 @ 03:01:45