การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
20/08/2020 @ 03:05:13