ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน"

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
21/10/2020 @ 09:18:38