ประชาสัมพันธ์...ให้โรงเรียนที่แข่งขันมหกรรมวิชาการและวิชาชีพชายแดนใต้ ด้านปะติมากรรมทุกระดับชั้นมารับชิ้นงานได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ (ชั้น 1)ภายในวันนี้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
05/11/2020 @ 05:38:01