ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
29/01/2021 @ 15:37:34