ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพ้ันธ์โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานแบบต่อเนื่อง ซง21/60/และว.3-4/64

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
23/02/2021 @ 06:02:35