ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
https://drive.google.com/file/d/1QJ27kJuuj439aP6RG_FO-z6FIx1e7V04/view?usp=sharing
01/04/2021 @ 08:07:58