ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปการใช้ถ้อยคำสำรวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
05/04/2021 @ 08:13:56