ด่วนที่สุด....แจ้งเพิ่มเติมโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ปอ.การควบคุมภายใน

โดย : กลุ่มอำนวยการ
แจ้งเพิ่มเติมโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง แบบ ปอ. การควบคุมภายใน ให้ส่งภายในวันที่  4  ธันวาคม เป็นอย่างช้า  อ.จะแนะ  -  บ้านไอร์โซ
27/11/2017 @ 05:29:46