ด่วนที่สุด....แจ้งเพิ่มเติมโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ปอ.การควบคุมภายใน

โดย : กลุ่มอำนวยการ
แจ้งโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย  ที่ส่ง ปอ.1 ของ สตง. ผอ.โรงเรียนยังไม่เซ็นชื่อ  กรุณานำส่งให้ เขตใหม่ค่ะ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม  2560  ขอบคุณค่ะ
28/11/2017 @ 08:33:19