แจ้งสมาชิกกองทุนสพป.นธ.เขต 1 ทราบ

โดย : กลุ่มอำนวยการ
กองทุนสพป.นธ.เขต 1 กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบึัติ ครบ 60 ปีสพป.นธ.เขต 1 (กำหนดปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 น.)     แจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ
04/01/2018 @ 10:04:50