แจ่ง...โรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอให้โรงเรียนที่สั่งหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 มารับหนังสือฯ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 1.บ้านยานิง 2.บ้านบาโงดุดุง 3.บ้านกาหนั๊วะ 4.บ้านบือนังกือเปาะ 5.บ้านสิโป 6.บ้านลูโบ๊ะดีแย 7.บ้านเขาพระ 8.บ้านเขาน้อย 9.บ้านทำนบ
10/01/2018 @ 07:41:00