แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

โดย : webmaster
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันครูตามกำหนดการดังเอกสารแนบนี้ด้วยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 3
ไฟล์แนบ
12/01/2018 @ 03:22:04