ด่วน!! ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกวิชาการนานาชาติ ประจำปีีี 2561

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่สอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 1.ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์สอบรอบสอง (จากการคำนวณ 30% ของผู้เข้าสอบ) ได้ที่ www.obecimso.net2.ให้โรงเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าระบบยืนยันสมัครการเข้าร่วมสอบรอบสอง
18/01/2018 @ 04:37:26