ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (สนามดุซงยอ,ตะโละ,ประทีปวิทยา,มะรือโบตก,มะรือโบออกฯ)

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
01/02/2018 @ 07:43:00