ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (สนามยานิง,ลูโบ๊ะกาเยาะ,สัมพันธ์วิทยา,สาเมาะ,แหลมทองวิทยา)

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
01/02/2018 @ 07:45:38