ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    ตามที่ สทศ.สพฐ.กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง และให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในระบบ ที่เว็ปไซต์ http://std-esar2.bopp.go.th สพฐ.จึงได้ชี้แจงการใช้โปรแกรมดังกล่าวตามเอกสารที่มา
ไฟล์แนบ
06/03/2018 @ 06:47:50