ด่วนที่สุด...แบบบันทึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง       ตามที่ สพฐ.ได้ให้โรงเรียนดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง และให้โรงเรียนเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลนั้น บัดนี้ สพฐ.ได้ปิดระบบดังกล่าวแล้ว จึงได้จัดทำแบบบันทึกคะแนนในรูปแบบ Excel พร้อมคู่มือการประมวลผลการสอบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล และส่งเขตพื้นที่ทาง e-mail rusreena@gmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
08/03/2018 @ 08:14:28