ด่วนที่สุด..แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมภาษาอังกฤษ

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งบุคลากรตามรายชื่อเอกสารดังแนบเข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
ไฟล์แนบ
29/03/2018 @ 07:14:38