แจ้งประชุมครู ป.6 และ ม.3 ศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 และ ม.3 เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านดุซงยอ
23/01/2019 @ 02:43:38