ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องประชุมและห้องนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยอด 5,000 บาท

โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26/03/2019 @ 02:37:35