ประชุมคณะกรรมการชมรมครูผู้สอนอิสลาม

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วย..ชมรมครูผู้สอนอิสลามศึกษา กำหนดจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เวลา 13.30 น. ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตามรายชื่อ ดังแนบ มาประชุมพร้อมกันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
ไฟล์แนบ
24/12/2019 @ 05:09:31