ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกาเด็ง

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น โครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนบ้านกาเด็ง เอกสารตามสิ่งที่แนบมาด้วย
Attachment File
19/04/2018 @ 12:53:51