ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและเกิดความเสียหายจากอุบัติภัย โรงเรียนบ้านนิบง สพป. นธ.เขต3

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและเกิดความเสียหายจากอุบัติภัย โรงเรียนบ้านนิบง สพป. นธ.เขต3
Attachment File Attachment File
11/06/2018 @ 15:24:26