ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำหรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านบระเอ็ง สพป นธ.3

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย ร.ร.บ้านบระเอ็ง สพป.นธ.3
12/06/2018 @ 01:27:08