ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำหรุดทรุดโทรมและป ระสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป นธ.3

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
12/06/2018 @ 01:30:46