ประกาศซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุกทรุดโทรมและอุบัติภัย โรงเรียนบ้านดุซงยอ

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
22/06/2018 @ 07:24:13