ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบ้านไอร์โซ

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
07/09/2018 @ 03:48:35