ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ยอด36,600)

By : กลุ่มบริหารการเงิน
Attachment File
28/10/2019 @ 08:12:42