ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ยอด21,400 บาท)

By : กลุ่มบริหารการเงิน
Attachment File
10/03/2020 @ 03:08:17