ประกาศจ้างก่อสร้่งแบบอาคารเรียน สปช.105/29ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง วงเงิน 4028000 บาท โรงเรียนบ้าเขาแก้ว

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
12/06/2020 @ 05:16:41