ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้าน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านเขาน้อย

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
14/06/2020 @ 03:29:38