ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคาร สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านเขาแก้ว จำนวนเงิน 4,028,000

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File
26/06/2020 @ 09:39:50