ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านไอปาเซ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านไอปาเซ
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
25/12/2020 @ 06:11:51