ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
26/12/2020 @ 09:11:58