ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
27/01/2021 @ 11:24:05