หน้าแรก

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

ช่องทางการรับฟัง – ร้องเรื่อง – ติดต่อเรื่องต่างๆ

เรื่องติดต่อสอบถาม Q&A

ชื่อ – นามสกุลคำถามรายละเอียด
นางสาวรอกีเยาะห์ บอเนาะ
ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยปี 2566 ได้อันดับที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ ไม่ทราบว่าจะมีการเรียกบรรจุไหมคะ และหากมีการเรียกจะเรียกช่วงไหนคะ
พอดีหนูติดลำดับที่ 4 ค่ะ เลยอยากทราบว่ามีโอกาสที่จะเรียกบรรจุไหมคะ
นายอิสมาแอล สะอุ
ข้าราชการครู สังกัด สพฐ. สามารถทำเรื่องโอนย้ายไปยังสังกัดอปท. ได้หารือไม่
ในช่วงการโอนย้ายข้าราชการครู รอบที่ 2 นี้ ผมเป็นข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในสังกัด สพป. นราธิวาส เขต 3 อยากทำเรื่องย้ายจากสังกัด สพฐ. ไปยังสังกัด อปท.(เทศบาล) เพราะโรงเรียนปลายทางอยู่ใกล้บ้าน...มิทราบว่า ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ...ขอบคุณครับ | ตอบ : ติดต่อสอบถามกลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์โทร : 073-672176
hasan
บัญชีครูผู้ช่วยปี 2566
อยากทราบจะมีเรียกลำดับอีกไหมครับหลังมีการย้าย-เกลี่ย เสร็จ ขอบคุณครับ | ตอบ : ถ้ามีการเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่จะประกาศหน้าเว็บไซต์ครับ
Nuhuda waha
การเรียกบรรจุครูผู้ช่วยบัญชี 2566
วิชาเอกที่จะมีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยบัญชีปี2566 ในรอบที่ 2 มีวิชาเอกอะไรบ้างคะ | ตอบ : ถ้ามีการเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่จะประกาศหน้าเว็บไซต์ครับ
กัสตูรา มะเระ
ต้องการสอบถามเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีที่มีค่ารักษาที่เกินสิทธิ สามารถเบิกที่เขตได้ไหมค่ะ
เงินที่เบิกเกินสิทธิถ้าเบิกได้ สามารถเบิกสูงสุดได้เท่าไหร่ค่ะ | ตอบ : เบิกได้ตามใบเสร็จครับ

📌การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📌Line OA UPDATE ข่าวสารการศึกษา

คลิป “มันคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้า”

คลิป “มันคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้า”

วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปี 2565

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

📌ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

📌สรุปการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

คลังชุดผึกทักษะภาษาไทย

Web site กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด


ดูฝึกอบรมทั้งหมด


แสดงรายการงบทดลองแต่ละเดือน


แสดงรายการสรุปผลการเบิกจ่ายงบ

กิจกรรมของโรงเรียน


ดูข่าวประประชาสัมพันธ์ รร. ทั้งหมด


ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รร. ทั้งหมด

วารสารประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 3

ดาวน์โหลดเอกสาร