ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ธิวาส เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ธิวาส เขต 3