โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1v9KfspGIKxt6j5P6tH1uNknCgbVr4UQB?usp=sharing