การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการ กลุ่มทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 และแจ้งข้อราชการต่างๆ ผ่านระบบ Zoom meetings ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3