การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 ณ รร.บ้านจะแนะ รร.บ้านตือกอ รร.บ้านละหาร รร.บ้านยะออ และ รร.บ้านพิทักษ์วิทยากุมุง