การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ครั้งที่ 2

>>>>>วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพปงนราธิวาส เขต 3 ทั้ง 75 โรงเรียน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3