ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตันหยงมัส

>>>>>วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตันหยงมัส ณ รร.อนุบาลระแงะ