ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอจะแนะ

>>>>วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอจะแนะ