ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565

>>>>>วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินการต่างๆ ตาม ระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม